Galileo.bgОсновна цел на компаниите е да повишат ефективността на автомобилния парк. В отговор на тези потребности ГАЛИЛЕО.БГ предлага високотехнологична система за наблюдение и оперативен контрол на транспортни средства, машини и съоръжения, която предоставя възможностза намаляване на разходите, оптимизиране на дейността и подобряване на качеството.


Системата осигурява постоянен достъп до обективна и своевременна информация за транспортните средства, машини и съоръжения посредством:

 • подобряване организацията
 • бърза координация
 • минимизиране на престоите
 • планиране на оптимални маршрути и график за придвижване
 • контрол върху изпълнението и последващ анализ
 • оптимизиране на разходите
 • икономия на гориво
 • уплътняване на работното време
 • повишаване дисциплината на водачите

Функциите и възможностите на системата са резултат от задълбоченото проучване потребностите на клиентите. Провежда се непрекъсната оптимизация и трансформация на услугите, в съответствие с новите технологии. Системата е съгласувана с предлаганите от Глобул услуги и работи в 145 държави с 318 мобилни оператора. Осигурено е покритие на 99,8% от населението и 97,2% от територията на страната.

ГАЛИЛЕО.БГ дава решение, с което се повишава ефективността на управление и се подобрява качеството на предлаганите от вас услуги. Предоставя оперативен контрол и мониторинг на транспортната дейност. Осигурява справедливо натоварване на водачите и повишава дисциплината им. В извънредна ситуация те имат възможност за автоматично набиране на определени номера.


КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА

Монтират се специализирани устройства, които дават конкретна информация за моментния статус на обектите.

Локацията се определя по всяко време, посредством геостационарни сателитни спътници.

Информацията се записва в енергонезависима памет и се предава чрез мобилната мрежа.

Данните се кодират и се изпращат чрез защитена връзка за отдалечен достъп до клиента.

Инсталираният при клиента софтуер обработва и анализира информацията и я визуализира в реално време или за минал период.


ГАЛИЛЕО.БГ предлага различни конфигурации оборудване, в зависимост от спецификата на дейността на всеки клиент.

Оборудването е компактно и може да бъде монтирано във всички видове автомобили, камиони, строителни машини и съоръжения.

Специализираният микрокомпютър предлага възможност за наблюдение на множество параметри:
 • пробег;
 • работа и престой;
 • количество гориво в резервоара и резки изменения в нивото му;
 • моточасове;
 • включен/изключен контактен ключ;
 • работещ/неработещ двигател;
 • промяна в моментното състояние на различните датчици;
 • други параметри, свързани с дейността на клиента.
GSM модемът позволява осъществяване на комуникация чрез:
 • VOICE CALL;
 • DATA CALL;
 • GPRS;
 • SMS.
GPS приемникът дава информация за:
 • местоположението;
 • скоростта на движение;
 • посоката на движение;
 • маршрутът;
 • астрономическото време.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Системата позволява се добавят следните опции:

 • блокировка на двигателя;
 • имобилайзер;
 • идентификация на водача;
 • двупосочна гласова връзка с водача;
 • изпращане на текст.

СОФТУЕР

FLEET MANAGER е гъвкъв и лесен за работа софтуерен продукт, разработен от специалисти на ГАЛИЛЕО.БГ. Предназначен е за мониторинг на неограничен брой транспортни средства, машини и съоръжения. Осигурява точна обработка на информацията от контролираните обекти и я архивира на работна станция при клиента. Данните са достъпни по всяко време, за всеки потребител с оторизиран достъп.

FLEET MANAGER съдържа подробни и актуални векторни карти на градове и пътни мрежи в България и Европа. Разполага с инструменти за визуализация с висока точност на:

 • местоположението на обектите;
 • реализираните за определен период от време маршрути;
 • показания на моментна скорост, точен час на отчета и друга информация.

Софтуерът предоставя широк диапазон от възможности:

 • определяне на средна скорост;
 • отразяване на движение в/извън определен район;
 • автоматично известяване при настъпване на определени събития;
 • изпращане на текст към обект;
 • изпращане на команди към обект с искане на актуално състояние и данните записани в паметта.

Софтуерът има възможност за генериране на разнообразни справки и отчети:

 • работа и престой;
 • обработка на данните в графичен и табличен вид;
 • експорт на табличната информация в XLS формат;
 • отпечатване на създадените справки и отчети.Новаторският продукт на ГАЛИЛЕО.БГ предлага широк дипазон от решения, които могат да удовлетворят изискванията на всеки клиент.