Galileo.bg



УСЛУГИ:







ИНТЕЛИГЕНТНОТО ЗАРЕЖДАНЕ
Контрол и визуализация на движението на продуктите в ГСМ парка



Горивото е основен елемент в разходите, съпътстващи технологичните дейности във фирмата. Прецизният контрол на разход на гориво, позволява да се избегнат кражбите и да се намали себестойността на технологичния процес.
ПетроПойнт е система за автоматично разпознаване на резервоари на мобилни обекти.
ПетроПойнт спестява време и пари. Вашите пари !

Как работи? Много просто: Водачът взима пистолета от колонката, пълни „до горе” и няма нужда да прави нищо повече. ПетроПойнт прави останалото. Оптимизирането на управлението на вашият автопарк става лесно. Безжичният трансфер на всички данни е бърз и лесен за водача. Без никакви допълнителни операции, оторизацията, пускането на помпата, както и съхраняването на данните се изпълняват за секунди. В допълнение, информацията от GPS системата за километража или работните часове могат да бъдат предавани, което само по себе си служи като основни данни за обслужване и прецизно осредняване, изчисление на консумацията на гориво и масло. И друга важна точка: ПетроПойнт защитава от наливането на неподходящо гориво в резервоара.

ПетроПойнт е система за всеки!

Можете да оборудвате която и да е бензиностанция с ПетроПойнт. Винаги си струва, защото монтирането също е лесно. Разходите за оборудване са много ниски и бързо се възвръщат, а технологията не струва нищо. Всеки се възползва от ПетроПойнт, от малката домашна колонка до голямата бизнес или обществена бензиностанция. В зависимост от изискванията модулната структура позволява различни версии и опции, от които да избирате. Гъвкавата система лесно ще се свърже с бъдещи изисквания и допълнения.
Автоматичен и бърз запис и безпогрешен контрол – за това става дума при ПетроПойнт.


Ползи:

 • Обективен контрол при зареждане
 • Абсолютна прозрачност на данните
 • Бързо пропускане на автомобилите
 • Ефективна защита срещу кражба
 • Спестяване на гориво





















Петропойнт е пълна безжична система за всякакви автомобилни и сервизни бензиностанции, както и за мобилни цистерни. Различава се от подобно оборудване от този тип, като не изисква нито кабел за пистолета, нито между връзките с резервоара и предавателя на автомобила. Това минимизира цената на инсталиране и по този начин спестява вашите време и пари. Предаването на данните от зарежданията се осъществява по GSM мрежата към офиса на клиента.

Последващо решаващо предимство на ПетроПойнт

Всички резервоари на автомобила могат да бъдат включени, например за АдБлу и горивното масло. В този случай рестрикцията на продукта осигурява, че респективното гориво е налято в съответния резервоар. Неправилното наливане вече не е възможно. Системата демонстрира предлагането на ефективна защита срещу загуба на гориво. Системата е подходяща като ефективно икономическо решение за малки автопаркове, особено заради модулната й конструкция. Това позволява ПетроПойнт да бъде интегрирана във всяка система на бензиностанция.


ПетроПойнт:

 • Разпознаване на водача
 • Пистолет – аут функция (временно спира помпата, когато пистолета е премахнат)
 • Забрана на продукт (предпазва от пълнене с неправилно гориво)
Бързо, сигурно, лесно!

Петропойнт е идеална за всякакъв вид автомобилни паркове, както и за използване в областта на обществените и ведомствени бензиностанции. Не съществуват изисквания към предавателя на превозното средство и разбира се, липсва окабеляване в превозното средство. Малък опознавателен чип ( таг ) на превозно средство е закрепен неподвижно на резервоара за идентификация на автомобила.

Моля, обърнете внимание: Всички резервоари на превозното средство могат да бъдат включени, като продукта за рестриктиране на гориво защитава от неправилно пълнене.

В допълнение защитава от „необяснимо” изчезване на гориво.

Технически процес:

 • Автомобилът отива на територията на бензиностанцията.
 • Водачът поставя пистолета в отвора на резервоара.
 • Устройството в пистолета сканира опознавателния чип( тага ) на автомобила.
 • Устройството в пистолета предава разпознаването на автомобила по радио честота на приемника на станцията.
 • Приемникът изпраща данните на терминала за автоматично зареждане, който инициира оторизационния процес за автомобила.
 • След като оторизацията е получена, подходящият пистолет за гориво е готов за зареждане с гориво, за което са нужни само няколко секунди.
 • Ако водачът извади пистолета от отвора на резервоара, процесът на пълнене се прекратява незабавно (пистолет-аут функция).
 • След като пълненето е прекратено, данните за автомобила и горивото се съхраняват за следваща обработка и се предават в офиса на фирмата.

 1. ПетроПойнт Ритейл устройство за пистолета за гориво – Безжичен предавател за асемблиране на пистолета за предаване на идентификацията на автомобила за бензинови и дизелови горива (одобрени от АТЕХ)
 2. Таг за автомобила – безжичен пасивен предавател за инсталиране на автомобилния резервоар, който се свързва с пистолета ПетроПойнт (одобрен от АТЕХ)
 3. Опция - миниатюрен контролер, чрез който при зареждане автоматично се получава среден разход на гориво между две зареждания, моточасове или километри






























Системите за контрол и зареждания с горива могат да се използват както на стационарни обекти така и на мобилни. Тази система намира голямо приложение при селскостопански машини, строителни машини, мобилни цистерни и други.






















Общи концептуални компоненти:
 1. Оптилевъл – Оптилевъл, нашата система за модерно управление на нивата в резервоарите на бензиностанциите отговаря на всички изисквания на наредба 18 за връзка с НАП и притежава сертификат N 11.08.4925. Оптилевъл се интегрира отлично с ПетроПойнт и осигурява акуратно разпределяне на данните във всеки момент и за всеки резервоар.

- Количество заредено гориво с отчитане на темературен коефицент (+15 С)

- Количество наличност в резервоара

- Количество изразходвано гориво

- Вискозитет на зареденото гориво(качество и повишено съдържание на вода)

- Количество вода на дъното на резервоара

- Алармен сигнал при изтичане на гориво от резервоарите, без да е регистрирано зареждане от бензиноколонките











Предаването на данните от нивата в резервоарите на бензиностанцията и данните за количество доставено гориво се осъществява по GSM мрежата към офиса на клиента.


7 добри причини за използване на Петропойнт:


 • Безжична система, която пести пари и време за инсталация
 • Производителността на всяка помпа се увеличава неимоверно
 • Защита срещу загуби и злоупотреби. Ако пистолетът е изваден, помпата автоматично се изключва (Пистолет-аут функция)
 • Входните грешки са част от миналото. През безжичния трансфер на всички данни от автомобила, без ръчна намеса, всякакви транзакции и движения се записват и предават на централния офис.
 • Прозрачност на бизнес мениджмънта и обновяване на данните с изчисляване на разхода
 • Различни варианти за употреба са възможни: Няма значение дали става дума за домашен автопарк или за обществена бензиностанция, автомивка или сервизна станция, пристанища, бензиностанции за локомотиви или летища (наземни превозни средства), ПетролПойнт може да се използва навсякъде.
 • Управление на потребление на гориво на малки единици (например хладилни ремаркета)

Технологията, която ви дава Галилео.БГ подобрява организацията на дейността Ви, като позволява:

 • Опростяване и планиране на зареждането с горива;
 • Определяне на лимити за зареждане с гориво за всяко превозно средство;
 • Невъзможност за зареждане на гориво извън определените за това превозни средства или съдове - КРАЙ НА КРАЖБИТЕ!;
 • Подобряване дисциплината на служителите;
 • Премахване на субективния фактор при зареждане с горива от служители на фирмата;
 • Архивираната информация да бъде използвана за последващ анализ;
 • Подобряване на дисциплината на служителите, чрез идентификация и персонализация на служителите, участващи в технологичния процес на зареждането;



































Системата PetroPoint интегрирана с GPS/GSM системата на Галилео.БГ затваря изцяло цикъла за контрол и управление на зареждане и разход на горива на мобилни обекти.



Телеметрична и телематична GPS-GSM система за управление и контрол на мобилни паркове

Системата предоставя информация за ефикасно управление на автомобилните паркове и може да бъде интегрирана със системата за Интелигентно зареждане - Hectronic. Мобилно устройство, инсталирано в камиона, булдозера, земекопната или друга машина, осигурява възможност за контрол на локацията и моментния статус.


Освен предаване на GPS позициониране, мобилното устройство може да бъде свързано с различни сензори, с цел да събира и предава техните данни.


Измерваните параметри могат да бъдат разделени на две групи: "online" и "offline".

"Online" параметрите се изпращат незабавно – чрез SMS към диспечерския център.
"Offline" параметрите са: гориво, километраж, работни часове на двигателя и др. Те се събират в паметта на устройството и се предават при поискване.

Могат да бъдат добавени и допълнителни сензори и датчици, според изискванията на клиента.


Като изход от системата се получават:


I. GPS параметри:
 • Локация
 • Скорост
 • Посока
 • Дата и час
II. Параметри от сензорите и датчиците:*
 • Ниво на горивото
 • Среден разход на гориво
 • Километраж
 • Състояние на врати, капаци, люкове и др.
 • Работни часове на двигателя
 • Температура на двигателя
 • Сигнализация за техническо обслужване
  на автомобила - смяна на масло, гуми, накладки и др.
*За автомобили със специално предназначение, освен горепосочените параметри:
 1. Хладилни ремаркета


  • температура в хладилната камера
   време на работа на хладилния компресор



 2. Цистерни


  • състояние на капаци и люкове
   контрол на достъпа до крановете за източване на съдържанието на цистерната



 3. Строителни машини и тежка механизация – параметри, съпровождащи специфичната работа на машината


  • обороти на двигателя
   движение на греблото за снегорини и булдозери
   движение на стрелата на крана
   движение на кофата на багера
   товарене и разтоварване на легена (самосвали )

 4. Автомобили на пътната помощ


  • товарене и разтоварване на автомобила
   наличие на автомобил
   брой на обработени автомобили с точно време и локализация за всяка


 5. Сметосъбиращи машини


  • брой обработени контейнери за смет с точно време и локализация за всяка
   приблизително тегло на товара в камиона
   разтоварване на камиона на сметището, идентификация на автомобила, точно време на събитието
   идентификация на камиона по време на измерването на електронна везна, с опция за получаване на информация за теглото на сметосъбиращата машина, измерена от електронната везна

 6. Селскостопанска механизация


  • Обработени площи( при предоставени коректни карти в електронен вид)

В устройството са вградени програмируеми изходи, които могат да контролират електрически системи в автомобила.


Софтуерът извежда справки за следните параметри:

 • маршрут, посетени обекти и географски зони
 • работни и неработни часове
 • приблизителна скорост
 • количество гориво
 • източване на горивото
 • избрани събития, маркирани с различен цвят и знак
 • специални състояния, маркирани в с различен цвят на маршрута

Оптимизация на работата на автомобилния парк, чрез оперативни действия. По електронен път се изпращат команди до водача, което води до лесна комуникация с централата.


От транспортното средство в контролиращия пулт се получава информация за местоположението и статуса му. Възможна е своевременна реакция за последващо разполагане и управление на транспортните средства.


Системата на ГАЛИЛЕО.БГ осигурява голяма прозрачност в логистиката между доставчик и клиент, като дава възможност за получаване на обективна информация в реално време и редуциране на субективният фактор при управлението.



Автоматизирана система за измерване на товари


Системата контролира напълно автоматично теглото на полезния товар в преминаващите през кантара автомобили.Тя предоставя данни в реално време, както и периодични отчети съдържащи дата и час, номер на автомобил и тегло на товара. Автоматично разпознаване на автомобилите преминаващи през кантара както и тяхната посока на движение се извършва чрез монтаж на датчик на автомобила и антена за тяхното регистриране разположена на подстъпите към кантара. Теглото на автомобилите се отчита чрез данните от електрония кантар.


Регистрират се следните събития:

 • преминаване на автомобил през кантара
 • разпознаване на неговата посока на движение – вход или изход от обекта
 • измерване на пълното тегло на автомобила (тара + нето)
 • измерване на празен автомобил (тара)
 • изчисляване на теглото на полезния товар (нето)

Системата се интегрира лесно към вече изградени пунктове за измерване на товари като напълно може да замени обслужващия персонал и автоматизирано да предоставя данни за полезния товар.


Нивомерни системи за светли горива и газ


Нивомерната система която предлагаме е от ново поколение без никакви подвижни части. Измерването на нивото става по електронен път с точност 0,1мм като процесът не се влияе от вида на течността която се измерва. Системата се основава на нов, патентован капацитивен метод, който позволява да се определи границата между горивото и въздухът над него с висока точност. Този метод предлага много добра защитеност от утайки, налепи и други фактори. Mетодът на измерване е толкова прецизен, че позволява да се разграничи горивото от водата попаднала в резервоара и системата визуализира нивото и нейното количество на дъното на резервоара.


Нивомерната система „Оптилевъл“ е преминала изпитания в БИМ и притежава удостоверение N 11.08.4925 за одобрен тип средство за измерване. Тя покрива всички изисквания на НАП за предаване на данни за нивата на резервоарите в бензиностанцията. Лесно се интегрира със всяка фискална система, тъй като предлага отворен и изключително опростен протокол за връзка.



Системата се състои от 3 компонента:

- Нивомерна сонда тип „HLS6010“ - сондата е универсална за всички видове горива.







- Захранващ блок - осъществява захранване и комуникация на данните до 8 сонди













- Електронен калкулатор с тъч-скрийн дисплей за визуализация тип „Mineo“ - може да обработи сигнала от 32 сонди















По-подробна информация можете да получите като изпратите запитване на адрес office@galileobg.com или на телефон 0895 775 025 .


За ваше улеснение може да използвате формата по долу, за да въведете своя имейл и ние ще Ви изпатим оферта.



Пишете ни:
e-mail*:
Писмо:



Предлаганите на пазара нивомери с поплавък са от по-старо поколение. Те съдържат подвижни части – поплавък, чрез който механично се измерва нивото на течността. Ако системата отчита и нивото на вода поплавъците които се монтират стават два броя. Реално тези системи не измерват нивото на горивото, а позицията на поплавъка. Самите поплавъци съдържат силен магнит, който привлича и задържа всяка метална частица попаднала в горивото като това променя неговото тегло, а при по-продължително натрупване без почистване може да доведе до заклинването му. Този ефект е особено силно изразен при по-стари резервоари на дъното на които има повече утайки които полепват по него. Друг забелязан проблем е залепване на поплавъка за дъното при продължително поддържане на ниско ниво на горивото в резервоара. В резултат на всички тези фактори е възможно местоположението на поплавъка да не отговаря на нивото на горивото, проблем който може да се реши единствено чрез демонтиране на сондата и допълнителни разходи.


При резервоарите за втечнен газ поплавъкът може да бъде повреден при периодичните проверки от високото налягане по време на теста. И както всяка механична система, нивомерната система с поплавък е подложена на износване, което предполага периодична замяна на компоненти.


Предлаганата от нас нивомерна система „Оптилевъл“ е лишена от всички тези недостатъци. Тя измерва директно нивото на горивото без посредничеството на поплавъци. Измервателната част на сондата е изработена от неръждаема стомана която няма никакви подвижни части и на практика е вечна.


Сравнение между системата „Оптилевъл“ и магнитострикционни поплавъчни сонди


Показател OPTILEVEL HLS 6010 Магнитострикционни
поплавъчни сонди
Възможност за измерване
на вода и темепратура
Да Да
Възможност за измерване
на AdBlue
Да Неизвестно – прецизността при
измерване за по- дълъг период
от време намалява
Подвижни части Не Да, обикновено два поплавъка
Инсталационен набор от
инструменти
Не е необходим Необходима е инсталационна
тръба
Време за инсталация Много кратко Зависи от размера
Монтаж в резервоари с
центробежни (имерсионни)
помпи
Да, няма проблем Критично
Ръчна адаптация към течни
субстанции (вкл. Плътност)
Не е необходимо. Сондата
работи със всякакви
течности
Течността трябва да е известна,
за да се монтира подходящия
поплавък
Изисквания при смяна на
течността
Няма Трябва да се демонтира и смени
поплавъка
Единични части, които
влияят на акуратността
За петроловия пазар
конструкцията на всяка
сонда е еднаква
Зависи от измеренията на
поплавъка и на качеството на
аналоговата верига
Възможност за измерване
на плътност
Да, възможно е със същата
сонда
Не, има нужда от допълнителна
сонда
Качествена проверка чрез
диелектрично измерване
Да, на 10 различни позиции
се разпознават разлики в
качеството на течността
Не
Възможност за
разпознаване на вода в
дизелово гориво
Да. Чрез различните
свойства на водата
Да. С допълнителен поплавък
Чуствителност към мръсотия Не, няма подвижни части Да, налепите могат да заклинят
поплавъка или той да промени
теглото си
Чувствителност към
магнитни части в
резервоара
Не Да. Поплавъците са магнитни и
привличат и задържат всички
метални частици попаднали в
горивото
Чувствителност при
транспортиране
Не Чувствителна, заради многото
части и капилярната конструкция
Следподражбено обслужване Не е необходимо Необходимо е периодично
почистване или замяна на
поплавъците
Разкачване на електронните
и механичните части
Да. При повреда в
електониката може да се
замени само тя без
изваждане на сондата
Не
Допълнителни разходи при
сертифициране за ползване
по Наредба 18
Не. Само еднократно
пломбиране при
инсталиране
Да. След всяко отваряне за
почистване е необходимо
пломбиране от сертифициран
орган
Гаранция 2 години Нямя данни



Фискална система


Фискалната система, която предлага „Галилео.БГ" АД е ДАЙС–KL на фирма „ДАЙС–СЕТ" ООД, която е одобрена от БИМ със свидетелство за съответствие № 130FS/10.02.2012 г. „Галилео.БГ" АД е регистрирана, като сервизна фирма за поддръжка на фискални устройства на основание чл.45, ал.4 от Наредба № H-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти с Удостоверение № 02109.