Galileo.bg


!!! НОВО !!!
Във връзка с промените в Наредба № H-18 от 30.06.2015 г., фирма „Галилео.БГ" АД предлага цялостни решения за оборудване на ведомствени бензиностанции на ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ :

- Нивомерни системи
- Фискални системи
- Бензиноколонки
- Резервоари за съхранение на горива

Във връзка с приетото от Парламентарната Бюджетна Комисия решение за предстоящо внедряване на системи за текущо отчитане на количествата горива в резервоарите и колонките и ежедневното постъпване на информацията в НАП, Ви информираме, че представляваме фирма Hectronic-Германия, която предлага модерни системи за контрол и управление на нивата в резервоарите и разхода на гориво във всяка бензиностанция, намерили широко приложение в ЕС и целия свят. Системата отговаря на изискванията на НАП, като освен това регистрира с „алармен сигнал” наличието на „тежки фракции горива” извън стандартите. Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание Хектроник - система, която притежава всички европейски сертификати за качество и безопасност и осигурява прецизно предаване на следните данни за всеки резервоар:


 • Количество доставено гориво с автоматична трансформация към (+15 С)
 • Налично количество гориво в резервоарите
 • Количество изразходвано гориво
 • Вискозитет и качество на горивото
 • Количество вода на дъното на резервоара
 • Алармен сигнал при изтичане на гориво от резервоарите, без да е регистрирано зареждане от бензиноколонките
 • Количество заредено от бензиноколонките гориво

Системата осигурява:

 • Достоверен контрол
 • Абсолютна прозрачност на данните
 • Ефективна защита срещу кражби
 • Автоматични транзакции към предварително зададени офиси


Галилео.БГ разполага с високо квалифицирани специалисти и може да разчитате както на професионален монтаж на оборудването , така и на компетентно съдействие по всички възникнали технически и ценови въпроси.

Контрол и управление на автомобилен парк


Ние изграждаме специализирани системи за контрол и управление на автомобилен парк чрез GPS.

Системата за глобално позициониране GPS, комбинира предимствата на удобните и евтини методи за пренос на данни, предоставени от наземната радиомрежа на GSM операторите. С нея вие получавате обективна информация, в реално време, за статуса на контролираните обекти.

Контролирани параметри
местоположение
маршрут
посока на движение
скорост на движение
дата и час на събитията
състояние на контактен ключ
пробег
резки изменения в количестовото гориво
Възможности на софтуера
визуализация на местоположението върху цифрова географска карта
преглед на маршрути за изминал период
отчитане на посещение при предварително заложени обекти
възможност за добавяне на допълнителни обекти върху картата
преглед на събитията, излъчени от обектите
отчитане на работа и престой
разработване на специфични справки и функции по задание на клиента, извън базовата функционалност на софтуера
ефективна работа на машината
идентификация на водача
отчитане на кражби на гориво ( с местопложение,дата, час, количество)
сигнализация при навлизане и напускане на предварително заложени зони и обекти
подробен електронен пътен лист