Galileo.bg

Пишете ни:
До:
e-mail*:
Име/Фирма:
Телефон:
0тносно:
Писмо:


Офис

ГАЛИЛЕО.БГ АД
София 1784
Младост 4 - Бизнес парк
бул.„Александър Малинов“ 2А
Координати: 42.624724, 23.373369
e-mail: office@galileobg.com
факс: 02 / 955 40 44
тел.: 02 / 955 43 55

Отдели

Търговски отдел
факс: 02 / 955 40 44
тел.: 02 / 955 75 95
тел.: 02 / 955 43 66
GSM: 0895 775 020
GSM: 0893 406 060
e-mail:sales@galileobg.com

Tехническа поддръжка
факс: 02 / 955 40 44
тел.: 02 / 955 75 85
GSM: 0895 775 033
e-mail:support@galileobg.com

Счетоводство
факс: 02 / 955 40 44
тел.: 02 / 955 43 55